Goigs a la Mare de Déu de Pena. Cases de Pena (Rosselló, França).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE PENA

Mare de Déu de Pena
Es celebra la festa per la Pasqua granada o Pentecosta

Verge pura, immaculada,
De virtuts y gracia plena,
Siau nos pia Advocada,
Nostra Senyora de Pena.

O ditxós y beneyt dia,
Principi de nostre bé:
Quant, de alte Hierarquia,
Gabriel á vos vingué:
Ave Maria, vos digué,
De Esperit-Sant sou plena.
...
Si bé entre estas montanyas,
Habitáu, Reina y Senyora,
La gent de parts mes estranyas,
Vos tenen per protectora,
Reclamant-vos cada hora,
Com a Mare medianera.

Puig sou Reina coronáda,
De virtuts y gracia plena,
Siau nos pia advocada,
Nostra Senyora de Pena.
Edició del 1843

Edició del 1792Ermita de la Mare de Déu de Pena
L'ermita va ser construïda sobre les restes de l'antic castell de Pena (castellum de Pena, esmentat el 1011), dalt d'una aresta rocosa que domina un meandre de l'Aglí, a 335 metres d'altitud.
Retall d'una foto de Marie Perpignan 66

Interior. Foto: Alex Cauchy.Comentaris