Cobles a la Mare de Déu de la Bovera. Guimerà (Urgell, Lleida).

COBLAS EN ALABANSA DE N. SENYORA DE LA BOVÉRA, VENERADA EN LA PARROCHIÁL IGLESIA DE LA ANTIGUA VILA DE GUIMERÁ, ARCHEBISBÁT DE TARRAGONA.

Mare de Déu de la Bovera
La imatge és de mida petita, d'uns 22 cm d'alçada
 
Puix sou nostra llum, y guia,
Mare mia:
Siáu nostra Protectora
De la Bovéra Senyora.

De Guimerá la devesa,
y malesa,
un Pastorét passejava;
ab los Bous, que allí guardava
ab destresa,
offici, que li gustava;
pera orár nit, y dia.
...
Vila eres molt ditxosa,
venturosa,
y antigua de Guimerá;
puix tant cerca se encontrá
prodigiosa,
la que à tots nos rescatá
parint al ques Llum, y via.

En la ultima agonía,
ò Maria!
Siáu nostra Defensora,
de la Bovéra Senyora.

Font: Biblioteca de Catalunya

Edició del 1798. Font: Biblioteca de Catalunya

Edició del 1794. Font: Biblioteca de Catalunya

Santuari de la Bovera, en un cim, a Guimerà
Foto: Àngela Llop

Interior del Santuari
Foto: Àngela Llop

Mare de Déu de la Bovera
Foto: Àngela Llop

Mare de Déu de la Bovera

Santuari de la Bovera


Comentaris