Goigs al màrtir sant Bonifaci. Masricart a La Canonja (Tarragonès, Tarragona).

GOIGS EN ALABANÇA DE SANT BONIFACI MARTYR, QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIÀL DEL MAS-RICÀRT, AHONT ESTÀ UNA RELIQUIA DE DIT SANT. Any 1756.

El màrtir sant Bonifaci es celebra el 14 de maig

Puix que Deu nos ha donat
Reliquias de vostre Cos:
Siàu lo nostre Advocàt
Bonifaci Gloriòs.

De Pares humils nasquèreu
En Roma Ciutat famòsa,
Y en ella socorreguereu
A la gent menesterosa:
Servint al necessitàt
Ab cor de Pare amoròs.
...
Per lo Pare Provincial
De Caputxins fou portada,
Ab contento sens igual
Vostra Reliquia Sagrada:
Mas-Ricàrt se ha alegràt
De rebrer semblant socòs.
...
Guardaunos de tot pecàt;
Y del dimoni enganyòs
Siàu lo nostre Advocàt
Bonifaci Gloriòs.

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris