Goigs a sant Francesc d'Assís

GOIJS DEL SERAFIC PARE SANT FRANCESCH


Puis sou en tot un exemplar
de virtut rara;
Vostros devots vullau guardar,
Serafic Pare.

Perque â Jesus fosseu semblant
ja cuand nasquereu,
En una estabbla hermós infant
al mon vinguereu:
Pressagi fonc molt singular,
si be es repara.
...
De tots los pobbles y las gents
sou adjutori,
las ànimas treis dels torments
del purgatori:
Ditxós el quius sab obbligar,
y en vos se ampara.

Ja que posad en el altar
dl cel sou ara;
Vostros devots vullau guardar,
Serafic Pare.


Comentaris