Càntic a la Mare de Déu de la Salut de Viladordis. Manresa (Bages, Barcelona).


CÀNTIC A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE VILADORDIS:

Brillant Estrella,
Rosa i Poncella,
de Viladordis vida i salut.
Siau Madona
nostra Patrona
de Viladordis el ferm escut.

Som la fillada
de l'encontrada,
per Vós, Maria, deixem la llar;
ens plau cantar-vos
i visitar-vos
i dir-vos Salves en vostre altar.

Tres cops al dia
l'Ave Maria
per tres vegades repetirem;
com nostres pares
tots els confrares
el Sant Rosari us resarem.

Ja fa centúries
que a voladúries
ve tot el poble Viladordà,
sent Vós Princesa
d'aital bellesa
qui no us estima i estimarà?

Siau Regina
Mare Divina
de nostra pensa, de nostres cors,
qui s'enamora
de Vós, Senyora,
us fa la Mare dels seus amors.

Siau, Senyora,
la bella aurora
de nostres cases, de nostres camps,
nostra esperança
l'Arc de bonança
de Viladordis el parallamps.

Gireu, Maria,
en l'agonia
en vers nosaltres, els vostres ulls,
vostra mirada
tan demanada,
podrà salvar-nos de grans esculls.

Imatge de la Mare de Déu de la Salut de Viladordis.
Foto: Josep Maria.

Foto: Josep Maria.

Interior del santuari de la Salut de Viladordis.
Foto: Josep Maria.Nota històrica i càntic a la Mare de Déu de la Salut de Viladordis


Comentaris