Goigs a santa Helena. Port de la Selva (Alt Empordà, Girona)

GOIGS EN ALABANZA DE LA GLORIOSA EMPERATRIS SANTA ELENA, VENERADA EN LA CAPELLA DE SANTA CREU, SITUADA EN LA MONTANYA DE SANT PERE DE RODAS, TERME DE LA SELVA DE MAR, BISBAT DE GERONA.

Santa Helena de Constantinoble,
qui va trobar les relíquies de la Vera Creu de Jesucrist.

Puix de nostre Redemptor
la Creu Santa haveu trobada
Elena Santa de Cor
vos reclaman Advocada.

En una Isla Inglesa
fou lo vostre naxament;
hont vostre Pare vivia,
entre la principal gent,
ab Constancio Emperador
foreu noblement casada.
...
Desde la vostre Capella
miráu tots les Pescadors,
Junt ab beneyt Sant Pere
siaulos Intercessors
que traguen peix abundant
perque siau mes honrada.
...
Per miraculosa gala,
y per gran trassa Divina,
vos tenim per Advocada
en la Selva de Marina,
en esta Montanya alta
de Santa Creu nomenada.

Vos suplicam ab fervor
puix sou la nostra Advocada
que guardeu de Pedra, y llams
la Selva Vall, y Montanya.
Església de Santa Helena de Rodes,
o de Santa Creu de Rodes. Molt propera a Sant Pere de Rodes. 

Foto: Pere Magrià.


Comentaris