Goigs a sant Antoni Abat. Sa Pobla (Mallorca)

GOIGS A SANT ANTONI, TITULAR DE SA POBLA. (Any 1944)

Sant Antoni abat

Es per tots cosa sabuda
que Sa Pobla estau guardant
Sant Antoni, nostra Ajuda,
p'els poblés seguiu pregant.

Es Sa Pobla bona terra
baix la ma del bon poblé,
tant en pau com en la guerra
som menjar p'el qui no'n té;
mai la feina aqui és perduda
no hi ha res que nos espant.
...
Ja qu'el temps no li aprofita
si no té el bon conradó,
lo que més es necessita,
animals per son conró,
de tot mal que tant los tuda
anaulos alliberant.

Feel pobler, espera i confia
que tenguent tal Titular,
quant arribi l'agonia,
te podrá fer triunfar
de la forta sembatuda
qu'el dimoni allá está dant.Església parroquial de Sant Antoni de Sa Pobla
Foto: Tomeu Costa

Interior de l'església de Sant Antoni Abat
Foto: ts.concept-design08


Comentaris