Goigs a la Mare de Déu del Roser. Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA DONA DEL ROSER QUE ES CANTEN A LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE RIBAS, BISBAT DE BARCELONA.

Mare de Déu del Roser
Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria,
puix que Vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vos, Senyora,
lo Roser molt excel·lent,
quan Vos féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al Missatger
que del Cel Vos trametia
Déu lo Pare, qui volia
fósseu Mare del Roser.
...
De nostra vall ribatana
en sou Vos la millor rosa,
essent dels cors sobirana,
sota ric dosser vos posa
del Roser la Confraria
obeint Vostre voler
i us aclama, rosa pia,
Verge i Mare del Roser.

Puix mostreu Vostre poder
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria,
als confrares del Roser.


Església parroquial de Sant Pere de Sant Pere de Ribes
Foto: Txo

Comentaris