Goigs a sant Jeroni. Montbau, a Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS EN LLAOR DE SANT JERONI. EDITAT AMB MOTIU DE CELEBRAR-SE LA PRIMERA MISSA EN EL SOLAR DEL TEMPLE PARROQUIAL DE SANT JERONI DE MONTBAU EL 30 DE SETEMBRE DE 1965.

Sant Jeroni, Prevere i Doctor de l'Església

Puix la paraula de Déu
ens proposeu com a guia,
Sant Jeroni, Patró nostre,
sigueu llum del nostre dia.

De Dalmàcia el mar de plata
omplí vostres ulls de sol,
quan, en tenebres el cor
cercàveu lleure i consol.
Era un altre Sol ixent
que a l'ànima us abellia.
...
Sant Jeroni, vinculat
amb la Vall d'Hebron, encara,
Patró d'aquesta Parròquia
el senyor Bisbe declara.
Montbau, si us té per Patró,
un temple no us bastiria?

Puix la major santedat
troba en Vós exemple i guia,
Sant Jeroni, Patró nostre,
sigueu llum del nostre dia.


Parròquia de Sant Jeroni de Montbau

Mosaic de Sant Jeroni. Foto: Parròquia de Sant Jeroni de Montbau.

Interior de l'església. Foto: Tot Montbau


Comentaris