Goigs a sant Simó, apòstol. Mataró (Maresme, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS APOSTOL SANT SIMÓN, VENERAT EN SA CAPELLA EN LO TERME DE LA CIUTAT DE MATARÓ. SA FESTA A 28 D'OCTUBRE.

Sant Simó apòstol, venerat el 28 d'octubre al costat de Sant Judes Tadeu, que segons la tradició van evangelitzar junts Pèrsia i Armènia, on van ser martiritzats. 

Puig que devant del Senyor
tením tan gran advocat,
ohiu Apóstol sagrat
los suspirs de nostre cor.

De Cristo foreu parent
per part de sanch, ditxa ilustre!
pero es major vostre lustre
ser Apóstol excel·lent:
guiant vostre llum ardent
al més ciego pecador.
...
D'esta terra'ls pescadors
a vos acuden confiats
invocantvos protector
en mitx de les tempestats,
siaunos a tots bona guia
devant Deu nostre Senyor.

En aquesta Hermita santa
heu sigut molt venerat
dels fills de la antigua Iluro
desde molta antigüetat,
puig en llurs treballs y penas
heu sigut llur defensor.


Font: bibliogoigs

Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Ermita de Sant Simó, a Mataró.
Foto: Araceli Merino.

Foto: Rondaller

Interior de l'ermita el dia de la Processó de la Mare de Déu del Carme (2010).
Foto: Germandat de Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors de Mataró.

Sants Simó "Cananeu" i Judes "Tadeu".


Comentaris