Goigs a sant Macari, patró de Maldà (Urgell, Lleida)

GOIGS A LLAOR DE SANT MACARI, ANACORETA, PATRÒ DE MALDÀ. LA SEVA FESTA EL 27 D'AGOST*.
*Actualment, sant Macari és el 2 de gener.

Sant Macari d'Alexandria

Vostre cor fou santuari
del Senyor en tot moment,
Confirmeu, oh Sant Macari,
la fe viva a nostra gent.

Vos sou nat a Alexandria,
seu de ciència universal
on les arts, filosofia,
tenen culte doctrinal.
Del món fals sou refractari,
del desert el més fervent.
...
MALDA, poble que us venera,
oh celestial patró,
amb l'esplet de primavera,
seguint la tradició:
del amor sant sou sagrari
d'aquest poble tant creient.

Beneïu el nostre poble,
amb ses cases i el seu camp,
feu que el tracte sigui noble
i en l'amor fidel, constant.
Recitem el Sant Rosari
que és la nau de salvament.


Església parroquial de Santa Maria de Maldà
Foto: Ajuntament de Maldà


.

Comentaris