Goigs a sant Bartomeu. Sitges (Garraf, Barcelona)

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS APOSTOL SANT BARTOMEU, PATRO DE L'ESGLESIA PARROQUIAL DE SITGES.

L'apòstol sant Bartomeu es celebra el 24 d'agost

Vostra gran virtut us féu,
entre tot l'Apostolat,
de Jesucrist molt amat,
Apòstol Sant Bartomeu.

Sou de pàtria, galileu,
i d'ofici, pescador;
a l'Asia, predicador
el Cel us féu, per empleu;
l'Evangeli predicat,
fou l'escrit per Sant Mateu.
...
Vers altre regne passàreu
dins d'Armènia, prop d'aquell
on us llevaren la pell
perquè la Fe predicàveu.
Paga d'un monarca ingrat,
que volíeu per a Déu.
...
Tant a la Glòria podeu,
que tot us és atorgat,
de Jesucrist molt amat,
Apòstol Sant Bartomeu.


Font: bibliogoigs

Església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, de Sitges.
Foto: Maria Rosa Ferre

Comentaris