Goigs a santa Bàrbara. Sant Boi de Lluçanès (Osona, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE STA. BARBARA, QUE SE CANTAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT BOY DE LLUSSANÉS.

Santa Bàrbara, verge i màrtir

Barbara de gran valía
tan amant del Criador:
Pregáu á Deu nit y dia
per lo Poble pecador.

Desde vostra tendra edát
mostrareu ja lo fervor
ab que sempre heu caminát
per seguir al redemptor,
que sent veritat y guia
ha rebút lo vostre cor.
...
De Sant Boy sou Protectora
ó Barbara singular,
socorreu á quius implora
devant lo vostre Altar,
y puix est Poble suspira
per lograr vostre favor.

Clamem pues ab energía
arrepentit nostre cor:
Nous olvidéu ningun dia
de aquest Poble pecador.


Retaule de Santa Bàrbara a l'església parroquial
Foto i més informació: Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès


Comentaris