Goigs a sant Isidor de Sevilla (en català i castellà)

GOIGS EN LLAHOR DE SANT ISIDOR, ARQUEBISBE DE SEVILLA Y CONFESSOR. CUAL FESTA CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 4 DE ABRIL.

Sant Isidor de Sevilla

De l'Iglesia sou l'honor
y oracul universal:
Doneunos prompte, Isidór,
remey á tot nostre mal.

Breçol brillant y noblesa
en Cartagena tinguereu;
del cel ja petit rebereu
molt valent, gracia y bellesa:
prendas mes ricas que l'or
que anhela lo trist mortal.
...
Intercediu desde 'l cel
per tots los vostres devots,
que rendeixen los seus vots
ab humilitat y zel:
logrant aixi en tot dolor
prompte remey á son mal..

Comentaris