Goigs a sant Andreu apòstol. Sant Andreu de Ruïtlles, a Mieres (Garrotxa, Girona)

GOIGS DEL APOSTOL SANT ANDREU, LA CAPELLA DEL QUAL ESTÀ EN LO VEYNÀT DE RUILLAS DE LA PARROQUIA DE MIERAS.

Sant Andreu apòstol

Cantarem vostres llaors,
puix sou tan amat de Deu,
pregau per los pecadors,
Patrò nostre Sant Andreu.

Fou vostre vida tan Santa,
y del mon gran Exemplar,
aixi la Escriptura ho canta,
pera Christo imitar;
i com éll morí per vos,
aixi vos per servey seu.
...
Gran ditxa es de Mieras,
y de Ruillas lo Veynàt,
perque en totas las miserias,
gosa tan gran Advocát;
majorment en Sequedát,
logra Pluja com se veu.

Puig que foreu tant ditxòs
de morir en una Creu;
pregau per los pecadors,
Patrò nostre Sant Andreu.


Església de Sant Andreu de Ruïtlles
Foto: arseni-carme

Interior de l'església amb la imatge del sant


Comentaris