Cobles a santa Justa i santa Rufina. Quart (Gironès, Girona)

COBLAS DE LAS GLORIOSAS VERGES, Y MARTYRS SANTA JUSTA, Y SANTA RUFINA.

Santes Justa i Rufina, verges i màrtirs a l'església de Quart.
Patrona dels terrissers de Quart.
A la imatge hi veiem representada la Giralda de Sevilla per l'origen d'aquestes santes. La seva festa és el 19 de juliol. Foto: Josep Maria.

Puix en lo Cel sou amadas
de la Magestat Divina,
siau nostras advocadas
Santa Justa, y Rufina.

Germanas sou naturals
de Sevilla gran Ciutat,
la terrissa eran cabals
que veniau al Mercat:
desde xicas batejadas
seguireu la Lley Divina.
...
Vuy en la Iglesia de Quart
per Patronas vos adoran
los Ollers, tots de bon grat,
ab dos Reliquias, que foren
de Roma assi trasladadas,
y sou cosa peregrina.
...
Puix en lo Cel collocadas
gozáu de Magestat Trina,
siau nostras advocadas
Santa Justa, y Rufina.Foto: Josep MariaComentaris