Goigs a sant Fermí, bisbe i màrtir

Sant Fermí, bisbe i màrtir

De gran gloria coronat
en lo Cel estau sens fi,
siau lo nostre advocat
gloriòs Martir Sant Fermí.

En la Ciutat de Pamplona
de Pares infiels nasquereu,
no tenian la lley bona
de llurs potestat isquereu,
á la Iglesia vinguereu
convertius Sant Sadurní.

De vostra Patria natural
Bisbe foreu consagrat,
predicant al Deu Eternal
en Amiens gran Ciutat,
rossegat, y degollat,
aixis volguereu morí.
...
Puix de Deu sou tant amat
hil gozau al Cel sens fi,
siau lo nostre advocat
gloriòs Martyr Sant Fermí.
Comentaris