Goigs a sant Llàtzer. Vic (Osona Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS SANT LLATZER QUE SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA SITUADA EN LA PARROQUIA DE VICH.

Sant Llàtzer, celebrat el 21 de juny

O Tresor de gran valía
Cantarém vostres llohors:
guardaunos de Leprosía
Sant Llatzer molt gloriós.

Ab lo goig, y alegría
passáreu molt humilment
lo mal de Leprosía
sens dar fastich á la gent;
ab gran fé, y zel ardent
enviant á Deu clamors.
...
Qui dirá aprés la victoria
quels dos vareu alcansar,
que pujant vos á la Gloria
éll al Infern va baixar,
ahont per sempre ha de estár,
y vos al Cel ufanós.

Als devots que nit, y dia
estan demanant socós:
guardaunos de Leprosía
Sant Llatzer molt gloriós.
Ermita de Sant Llàtzer, a les afores de Vic, camí de Calldetenes.
Foto: Google Maps

Foto i més informació: Antonio


Comentaris