Goigs a Santa Anna. Pontós (Alt Empordà, Girona)

Santa Anna, la mare de la Mare de Déu
Imatge de la santa damunt la porta d'entrada a la capella de Pontós

Anna Mare de Maria,
Avia del Salvador;
suplicau Vos, nit y dia,
per lo Poble Pecador.

Vos veniu de gran linatge,
de David, y de Abram
Vos portareu lo guiatge,
ab que tots guiats estam;
es aqueixa nostra guia,
quens aporta al Salvador.
...
Pregau à la Filla vostra,
que es molt net, y clar espill,
que sia Advocada nostra
devant del seu unich Fill;
y si lo Enemich volia,
causarnos dany, ni temor.
...
Quant falta aygua en la Terra,
y lo Sol está abrazant,
venim à vostra Capella
dirigint à Vos lo plant
vostre Net, Anna Sagrada
per Vos hou la petició,
donant Aygua en abundancia
à nal Poble Pecador.

Los de Pontós reclaman,
ab cordial devoció,
y tots los Circumvehins,
Vos invocan ab bon cor;
socorreunos Anna Santa,
alcançaunos lo perdó.

Puix cantam las llaors vostras
ab tierna devoció;
intercediu per nosaltres,
Avia del Redemptór.


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Capella de Santa Anna de Pontós
Fotos: Josep Maria

Interior de l'ermita

Porxo del davant 

Fragment dels Goigs al porxo d'entrada

Santa Anna i la Mare de Déu


Comentaris