Goigs a sant Maure. Santa Margarida de Montbui (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS ST. MAURO, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARGARIDA DE MONBUY.

Sant Maur, Maure o Mur

Puig que Deu tant vos amá,
hius donà tal preheminencia;
Mauro Sant molt singular
curaunos tota dolencia.

En vostra infancia mostrareu
gran amor à la virtut,
y en vostra solicitut,
vostres Pares obligareu;
buscarvos Mestre perfet,
en vida costums y siencia.
...
Sant Benet ab gran amor,
de vos se encarregá,
y prompte experimentà
los ardors de vostre Cor;
y ab lo contento major
vos adorná ab preheminencia.
...
Es per Montbuy gran favor
tenirvos per Advocat,
concediunos vostre amor
Glorios Sant Mauro Abat.


Edició amb el text antic revisat

Església parroquial de Santa Margarida de Montbui
Foto: Pedro Salcedo i Vaz

Comentaris