Goigs a la Mare de Déu de la Salut. Sant Miquel de Cavallera, a Camprodon (Ripollès, Girona)

GOIGS DE N. S. DE LA SALUT, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE S. MIQUEL DE CABALLERA.


Si ser de tots Mare pia
Acceptau per atribut,
Feu que la eterna salut
Alcansia qui en vos confia.

Pres ab la forta cadena
Del pecat lo mont estaba,
Vostra vinguda esperaba
Per remey de tanta pena,
Sabent que axis exiria
De sa dura esclavitut.
...
Volguereu ser venerada
En est lloch de Caballera,
Per ser de tota manera
Mare, Reyna, y Advocada;
Aqui esperau cada dia
Al devot, que á vos acut.
...
Al devot en sa agonia
Cuant estará ja abatut,
Feu que la eterna salut
Alcansia si en vos confia.


Ermita de Sant Miquel de Cavallera, a Camprodon.
Foto: Jordiipa


Comentaris