Goigs a la Mare de Déu d'Avià, o de la Llet. Avià (Berguedà, Barcelona)

GOIGS DE STA. MARÍA DE AVIA, VULGARMENT DITA NTRA. SRA. DE LA LLET, QUE ES VENERADA EN SA CAPELLA, ANTES ANNEXA DE ST. LLORENS PROP DE BAGÁ.


Cels y terra, gran Senyora,
vos aclaman á porfía.
Siau sempre nostra guia,
nostre amparo y protectora.

Desde temps inmemorial
la vostra imatge sagrada
en est temple es venerada
com estrella celestial,
pera ser consoladora
de tothom qui en vos confia.

D'Avià 'l poble y vehinat
vos professan fiel amor,
com ho demostra 'l fervor
ab que sempre us han honrat;
vostra vista 'ls enamora
y sas penas alivía.
...
Uns felis part alcansau
á las mares embrassadas,
y si estan de llet faltadas,
abundant vos la donau;
perxó de la llet Senyora
titularvos convenia.
...Església de Santa Maria d'Avià
Foto: PereJFerrer

Interior. Foto: PereJFerrer

Frontal d'altar de Santa Maria, atribuït al Mestre d'Avià, conservat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. A l'església hi ha una còpia.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya


Comentaris