Goigs al Sant Crist Trobat. Tàrrega (Urgell, Lleida)

GOIGS EN LLOANÇA DEL SANT CRIST TROBAT QUE ES VENERA EN L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE LA CIUTAT DE TÀRREGA.


Si nostra glòria major
en eixa Creu hem trobat,
Oh! Jesús crucificat
no ens negueu el vostre amor.

Fou troballa ben feliç
la que féu Tàrrega un dia,
puix trobant qui ens redimia
retrobem el Paradís.
Un present de tant valor
volgué Déu fos revelat.
...
Amb corona imperial
és ornada vostra testa,
com senyal ben manifesta
del vostre regne eternal.
Per son rei i emperador
el poble us ha proclamat.Joya trobada, y Tresor,
en any de Indulgencia tanta,
à la vostra Iglesia Santa,
miràu sempre ab ulls de Amor.
...
La furia del Paganisme
ofuscà per milt anys vostra
Figura, segons demostra
ser del antich Christianisme:
Prenda de altissim valor,
y gloria, qui pot dir quanta;
à la vostra Iglesia Santa.
...
Ohiu, ò Gran Redemptor,
al que vostras glorias canta;
y à la vostra Iglesia Santa
miràu sempre ab ulls de Amor.


Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Imatge del Sant Crist Trobat. Peça d'orfebreria del segle XIII, que conserva restes d'esmalt i incrustacions de pedreria. Va ser trobat el 1650, enterrat dins de la mateixa església.
Foto: Jaume Ramon Solé

Església, convent i hospital de Sant Antoni, a Tàrrega, on es venera el Sant Crist Trobat. Foto: Pedro Salcedo i Vaz.


Comentaris