Goigs a sant Sever. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIÓS BISBE Y MÁRTIR SANT SEVÉR, QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE S. FELIU DE LA VILA DE SABADELL.

Sant Sever, bisbe i màrtir

Mártir de Dèu mòlt amat
socorréu á est poble vostre:
Hajáu de nos pietat
Sevér bisbe, patró nostre.

De Barcelona clar fill
lluíreu per la ciencia,
y fugint de tot perill,
per conservar l'innocencia,
de sacerdot ordenat
mostráreu lo mérit vostre.
...
Baix de vostra protecció
está tot aquest Bisbat,
y aquesta població
ab especialitat,
la que confraternitat
té erigida en honor vostre.

En aquest temple sagrat,
ab gran fervor y alegria,
tots los anys sóu venerat
dels de vostra confraria,
quals venen en veritat
á celebrar l' honor vostre.


Església arxiprestal de Sant Feliu de Sabadell
Foto: Josep Renalias

Interior de l'església de sant Feliu de Sabadell
Foto: facebook de la parròquia

Comentaris