Goigs a sant Gaietà. Prats de Rei (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT GAYETÁ DE THIENE, FUNDADOR, SE CELEBRA SA FESTA LO DIA 7 D'AGOST. SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE PRATS DEL REY, BISBAT DE VICH.


Varó de gran penitencia
En vida se 'os nomená;
¡Gran Pare de Providencia
Siau per nos, Gayetá!

Als Comtes de Thiene encanta
Un nin com lliri flayrós,
Del mil quatrecents vuytanta
Es lo fet mes gloriós;
Essent la hermosa Vincencia
Lo jardí ahont esclatá.
...
Estant la nit de Nadal
En Santa Maria Majó
De la Reyna Celestial
Disfrutau l'aparició,
Que á Jesus ab complacencia
En vostres brassos posá.
...
Prats del Rey ab reverencia
Sempre á vostres peus dirá,
¡Gran Pare de Providencia
Siau per nos, Gayetá!


Edició d'Antoni Sàbat Aguilera

Sant Gaietà de Thiene

Església parroquial de Prats de Rei.
Prats de Rei és del bisbat de Vic, oficialment de la comarca de l'Anoia i històricament era de la comarca de l'Alta Segarra.

Comentaris