Goigs a sant Martí. Sant Martí de Sesgueioles (Anoia, Barcelona)

COBLAS EN ALABANSA DEL GLORIOS SANT MARTI BISBE, PATRO DE LA ANTIGUA VILA DE SANT MARTI DE SESGLEYOLES, BISBAT DE VICH, AHONT SE VENERA SA SAGRADA RELIQUIA.

Sant Martí de Tours

Pues gosau de l' alta Gloria,
y de Deu sou molt amat,
teniunos sempre en memoria,
Sant Martí Bisbe sagrát.

Als deu anys de vostra edat,
à vostres pares deixareu
y d' amor tot inflamat,
al verdader Deu buscareu
tot plé de brillant pietat,
ab que lograreu la Gloria.
...
Per lo nom, Reliquia, y Gloria
que de Vos havem lograt;
teniunos sempre en memoria,
Sant Marti Bisbe sagrat.


Sant Martí de Tours, bisbe, a l'església parroquial de Sant Martí de Sesgueioles
Foto: Parròquia de Calaf
Església de Sant Martí.
Foto i més informació: pobles de Catalunya
Sant Martí, a la façana de l'església
Foto i més informació: Lola Lucas

Comentaris