Goigs a la Mare de Déu del Miracle. Cervera (La Segarra, Lleida)

COBLAS EN ALABANSA Á NOSTRA SEÑORA DEL MIRACLE, SUPLICANTLI ANS DONI AYGUA EN TEMPS DE SEQUEDAT; QUE SE VENERA EN LA CIUTAT DE CERVERA.


Advocada y Mare nostra
verge y Mare de Deu:
De aqueixa gracia vostra
daunos pluja, puig podeu.

Retrato sou de aquella
que en lo Cel está reynant,
y sou figura tan bella
que á tots estau enamorant:
per que en Vos se amostra
que alcansau lo que voleu.
...
Del Miracle vos titulam
tots los de aquesta Ciutat,
y ab gran fé en Vos confiam
per habernos sempre ausiliat;
puig sabeu Vos que la nostra
es ara de quens remedieu.

Puig vostre poder demostra
que sou Mare de Deu:
De aqueixa gracia vostra
daunos pluja, puig podeu.

L'antiga i crec que desapareguda capella del Miracle no la sé situar exactament. Em sembla que es trobava en l'actual carrer Combat. A veure si algun cerverí m'ho pot aclarir...

Font: Amics dels Goigs


Comentaris