El triomf de la Santa Creu (poema de mn. Cinto Verdaguer)

Crist de Sant Joan de la Creu,
de Salvador Dalí

Sang de Jesús, des de la Creu,
sang de Jesús, ploveu, ploveu.

Des que no copsa eixa rosada
tota la terra és assecada;
lo cor humà s'empedreeix,
l'enteniment s'enterboleix.
Ai!, d'elegit perdent la faixa,
cap a la bèstia l'àngel baixa!

Sang de Jesús, des de la Creu,
sang de Jesús, ploveu, ploveu.

Ploveu damunt de qui us adora,
ploveu damunt de qui us enyora;
sobre l'ingrat que us desconeix,
sobre el dolent que us avorreix,
sobre els vassalls i sobre els nobles,
sobre les llars i sobre els pobles.

Sang de Jesús, des de la Creu,
sang de Jesús, ploveu, ploveu.


Comentaris