Oració a Sant Josep per a santificar el treball

Quadre d'Arístides Artal: "El taller de José"

Oh gloriòs Sant Josep, model de tots els qui es consagren al treball!
 

Concediu-me la gràcia de treballar amb esperit de penitència per l'expiació dels meus nombrosos pecats; 
de treballar amb plena consciència, donant prioritat al meu deure i no pas a les meves inclinacions; 
de treballar amb agraïment i alegria, considerant un honor emprar i desenvolupar amb el treball, els dons rebuts de Déu; de treballar amb ordre, pau, moderació i paciència, sense cedir mai davant l'esgotament i les dificultats; 
de treballar sobretot amb puresa d'intencions, amb despreniment, i tenint sempre present el moment de la mort i com hauré de justificar el temps perdut, les capacitats malversades, el bé omès i les vanes complaences de l'èxit, tan funestes per l'obra de Déu. 
Tot per Jesús, tot per María, emmirallat en el vostre exemple, patriarca Josep! Aquest serà el meu lema durant la vida i en la mort. 
Així sigui.


(sant Pius X)

Comentaris