Goigs a sant Antoni Abat -genèrics-. Edició de Cassà de la Selva (Gironès, Girona)

Sant Antoni abat

Del dimoni vencedor
Sant Antoni sou estát:
Pregau à Nostre Senyor
Per qui aus te per advocat.
...
Baix la vostre protecció
teniu tots los animals,
com y ab sobrada rahó
á tots los pobres mortals:
Cridantvos ab gran fervor
vehentse ab necessitat.Edició de Cervera. Font: Biblioteca de Catalunya

Edició de Figueres

Edició de Vic

Edició de Ripoll. Font: Manel

Església parroquial de Cassà de la Selva

Comentaris