Goigs a la Mare de Déu del Ballester. Sant Boi de Lluçanès (Osona, Barcelona)

Mare de Déu del Ballester de Sant Boi de Lluçanès.
La imatge original va ser destruïda el 1936.

Del Ballester titulada
Mare del Deu Eternal,
deslliureunos de tot mal
ja que sou nostra Advocada.
...
Sent de San Boy Protectora
y Mare tant singular
com á fills heu de mirar
als que estám en esta hora
nostras penas enseñant
á vos Verge tan amada.

Ab esperansa sens par
venim á vos dolsa Mare
¡O que cosa es tan clara!
que á tots voleu amparar,
los grans y xichs, y preñadas
ab viva fé clamarán.

Puig que foreu vos trobada
en lo camp del Ballestér
concediunos bona añada
y tot quan hem menester.


Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Retaule de la Mare de Déu del Ballester a l'església
parroquial de Sant Boi de Lluçanès.
Descripció del retaule

Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès

Comentaris