Goigs a santa Praxedis de Roma

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE SANTA PRÁXEDES, LA FESTA DE LA QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 21 DE JULIOL.

Santa Praxedis de Roma

Puig vostra virtut fou tanta
que us fèu del cel possessora:
Socorreu Práxedes santa
al que vostra ajuda implora.

De una familia romana,
en noblesa distingida
y á la Religió cristiana
pels Apóstols convertida,
nasquéreu vos rica planta
de fruyts de virtut dadora.
...
Puig de vos l'Iglesia canta
que érau sa gran protectora:
Socorréu Práxedes santa
al que vostra ajuda implora.


Se sap molt poc de la seva vida. Segons la tradició, era una jove, filla de sant Pudent de Roma (fill al seu torn de santa Priscil·la), "amic dels apòstols" i germana de santa Pudenciana. Les dues germanes, amb el prevere Pastor i el papa Pius I (140–154), van construir un presbiteri a la casa del seu pare, on començaren a batejar pagans. Pudenciana morí als setze anys, potser martiritzada, i va ésser sebollida amb el seu pare a les catacumbes de Priscil·la, a la via Salaria.

Com a cristiana, tenia cura dels cristians perseguits, els amagava a casa, visitava els empresonats i sebollia els morts. Va morir màrtir un 21 de juliol, sense que se'n sàpiga l'any. Va ésser sebollida amb el seu pare i la seva germana a la via Salaria.


Comentaris