Goigs a sant Antoni de Pàdua. Mas El Planell de Tona (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE ST. ANTONI DE PADUA VENERAT EN L'ORATORI DE LA CASA PAIRAL "EL PLANELL", DE TONA.

Sant Antoni de Pàdua

Puix amb tanta fe us honora
la família Planell:
Que la fe ens sigui penyora
d'un celeste devessell.

Déu us féu gràcia clara,
—el millor de tots els dons—
en donar-vos una mare
que us deixava, amb els blasons,
una viva fe que honora
més que un sabre i un castell.
...
Beneïu, o Sant, la casa
que us bastia aquest altar!
No deixeu morir la brasa
de l'amor amb què us amà,
sempre rústica i senyora
a recer del seu altell.
...

Agraeixo a mossèn Andreu Figueras l'aportació d'aquests Goigs
Mas El Planell. Foto: Relats en català.
Foto de l'any 1983 realitzada per Joan Molera del Mas El Planell on es veu la capella del mas.
Foto publicada al bloc Relats en català.

Capella dedicada a sant Antoni de Pàdua a Mas El Planell de Tona.
Foto: Relats en català.


Comentaris