Goigs a sant Antoni abat. Tona (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT ANTONI ABAT VENERAT EN LA SEVA FORNÍCULA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE TONA.

Sant Antoni abat

Puix el vostre amor vencia
carn, dimoni i món malvat:
Protegiu-nos nit i dia,
gloriós Antoni Abat.

Al país que el Nil arrosa,
panteó dels faraons,
vostra vida s'és desclosa
a l'escalf d'oracions:
ambient que prometia
de virtuts un bell esclat.
...
Al pagès que avui fa festa
i us honora rioler,
preserveu-li de la pesta
corts, estables, galliner.
Que la nostra pagesia
sigui exemple de bondat!
...

Agraeixo a mossèn Andreu Figueras l'aportació d'aquests Goigs

Església parroquial de Sant Andreu de TonaComentaris