Goigs a la Mare de Déu del Remei (dues versions). Puigpardines a La Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL POBLE DE PUIGPARDINES. Edició del 1958.

Mare de Déu del Remei

Puig sou Vós la Salvadora
dels devots de l'encontrada,
deu consol a qui us implora
del Remei Verge Sagrada.

El cisell que us esculpia
degué moure un Serafí
amb tot art i maestria
d'un artista bizantí,
junt amb el Fill, oh Senyora,
tan hermosa us ha deixada.
...
Dins son temple, Puigpardines
ha donat humil cabuda
on tan temps sou coneguda
remeiant ses malalties,
de mercès repartidora,
del malalt dolça advocada.
...


GOIGS DE NTRA. SRA. DEL REMEY VENERADA EN LA PARROQUIA DE PUIGPARDINAS.

Puig que sou tan venerada
Y aqui tothom vos adora;
Remediáu al que os implora,
Del Remey Verge Sagrada.

No hi ha dolencia ni mal
Que en Vos no trobia remey,
Puig de vostre amor es lley
Dar sempre salut cabal,
Tan prest com sou invocada
Del qui de cor vos adora.
...
Per aixó també fins ara
En honrarvos se ha esmerat
Puigpardinas de bon grat,
Com tothom avuy repara,
Y Vos de sa fé agradada
Voleu ser sa Protectora.
...


COPLAS PER CANTAR EN LA ROMERIA A PUIGPARDINAS EN LO QUINCUAGÉSIM ANIVERSARI DE LA DEFINICIÓ DOGMÀTICA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓ DE MARÍA SANTÍSIMA.

Per gloria de Maria
Anem tots ab bon zel,
Anem á romeria
Anem camí del cel.

La Verge Inmaculada
Nos prega ab dolsa veu
Qu'en eixa encontrada
Fassem son Jubileu.

Y la benedicció
Nos dona Pío deu:
Fem, doncs, la professó
Ab los pendons y creu.
...
Per vostre Concepcio
Puríssima, oh María,
Tingam tots protecció
Los d'esta romería.
...


Església parroquial de Santa Maria de Puigpardines al municipi de La Vall d'en Bas.
Foto: Maria Rosa Ferre.Comentaris