Pregària al Sagrat Cor de Jesús

Sagrat Cor. Catedral de Barcelona. Foto: Josep Maria.

Oh, Cor Sagrat de Jesucrist,
seu de l'amor de tot un Déu,
sigueu per sempre el meu encís
i l'únic bé d'aquest cor meu.
D'amor i de perdó se'ns obre.

A vós acut el pecador
buscant refugi en vostre Cor,
no li negueu mai el perdó,
que és gran per tots el vostre amor.

Per qui us estima, oh, Senyor,
és vostre Cor un paradís,
i el cor humà, enmig del dolor,
amb vostre amor se sent feliç.

Eternament glorificat
sigui, oh, Jesús, el vostre Cor,
i amb Vós el Pare benamat
i el Sant Esperit que és tot amor.
Amén.

.

Comentaris