Goigs a sant Tiburci. Sant Romà de Casamor a Cabanelles (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT TIBURCI MARTIR.

El màrtir sant Tiburci

Puix gosáu de eterna gloria,
y en lo Cel sou molt ditxós,
teniunos sempre en memoria
Sant Tiburci gloriós.

Fou lo vostre naixament
de Coromancy vostre Pare,
servint Deu Omnipotent
ab lo llum del Cel molt clara,
de la gloria queus prepara
alcansáu de Deu favors.
...
En est Lloch de Casamor
es vostre Reliquia santa
los qui ladoran de bon cor
alcansan salud y gana,
als onze de Agost se canta
vostre festa y honors.

En lo Cel sou collocat
y teniu etern repós,
teniunos sempre en memoria
Sant Tiburci gloriós.Església de Sant Romà de Casamor, a Cabanelles.
Foto: Josep Maria.


Comentaris