Goigs a sant Martirià, bisbe i màrtir. Patró de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT MARTIRIÁ BISBE Y MÀRTIR PATRÓ DE BANYOLAS Y SA COMARCA LO COS DEL QUAL SE VENERA EN LA IGLESIA DEL MONASTIR DE DITA VILA.

Sant Martirià, bisbe i màrtir

Vos que sou gran valedor
devant de Deu soberá,
siau nostre protector
gloriós Martiriá.

En la ciutat de Florencia
fill de nobles ascendents
ab molt pios sentiments
foreu nat ab opulencia:
pero tot vostre esplendor
sols á Deu se dedicá.
...
A Bañolas lloch buscat
ab molta solicitut
per dos jovens de virtut
vostre cos fou trasladat:
tot lo poble ab viu clamor
per patró vos acceptá.

Felis vila de Bañolas
molt ditxosa fou ta sort,
eixa font era lo nort
y eix estany de hermosas olas:
conservem tant bell tresor
que per Deu sens enviá.
...
En tot treball y tristor
nostre prech sempre será:
siau nostre protector
gloriós Martiriá.Monestir de sant Esteve de Banyoles
on es venera a sant Martirià

Comentaris