Goigs a sant Joan Baptista. Ermita de Sant Joan del Prat a Taradell (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÒS S. JOAN BAPTISTA EN LA ANTIGUA CAPELLA DE S. JOAN BAPTISTA DEL PRAT DEL MAS COLOMER DE S. GENÌS DE TARADELL, BISBAT DE VICH.

Sant Joan Baptista

Puix mostrau immens valor
contra tot mal, y pecàt:
siau nostre valedòr
Joan Precursor Sagrat.

Nàt de esteril dona, y vella
sou de terra, y Cel contento,
entre Sants sou maravella,
y entre doctes un portento,
à tal pasmo, y tal primor,
tingueren molts per deydàt.
...
Vostre gracia, y poder crech,
ques en tot casi infinit,
pués donau pluja en temps sech,
y dau Sol en temps humit;
en tant que ab Vostre favor
es fins la Montanya un Prat.
...
Puès de nostre Redemptòr
sou tant parent, y estimàt,
siau nostre valedòr
Joan Precursor Sagrat.


Ermita de Sant Joan del Prat a Taradell.
Foto: Jordi Cadena.


Comentaris