Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Figueres (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN LLAHOR DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS QUE'S VENERA EN LA CIUTAT DE FIGUERAS.


Llum de Déu que Déu envia
á tot poble cristiá,
no 'ns dexáu, oh, nó, Maria,
no dexáu al Ampurdá!

Si á Valencia vos baxaren
angelets de aletes d'or
y 'ls húmils en Vos trobaren
lo seu cel en vostre cor,
també aquí de nit y dia
vostre cor se 'ns obrirá.

En l' extrém de aquesta terra,
en l' Ampurias del temps vell,
així al plá com á la serra
es la fé 'l mellor joyell.
Com roser de Aléxandria
sempre est poble florirá.
...
Asil i església de la Mare de Déu dels Desemparats, a Figueres.
Foto: AlbertJB.


Comentaris