Goigs a sant Pelegrí. Antic convent del Bonsuccés de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

PREGARIES, Y LLAHORS DEL CHRISTIFERO PARE S. PEREGRI, CONFESSOR, DE LA SAGRADA ORDE MENDICANT DELS SERVENTS DE MARIA SS. DELS DOLORS; LA CAPELLA DEL QUAL ESTÀ EN LO CONVENT DE N S. DEL BON-SUCCÈS, DE LA CIUTAT DE BARCELONA.


Clar Estel de paciencia,
y de amor sou Serafi;
exemplar de Penitencia,
ò beneyt Sant Peregrì.

Ohint vostres prechs fervents
la Reyna nostra Senyora,
à la Orde dels Servents
vos portà la Emperadora:
Un Angel ab gran clemencia
vos guià en aquell camí.
...
Mirau ab ulls de clemencia
al Devòt, queus prega afsi;
exemplar de Penitencia,
ò beneyt Sant Peregrì.


El que queda de l'antic Convent del Bonsuccés. Avui és la Seu del Consell del Districte de Ciutat Vella. Foto: Josep Renalias.

Porta decorada de l'edifici que corresponia a una porta lateral de l'església del Convent del Bonsuccés. Foto: monestirs.cat.

Comentaris