Lloances a santa Teresa de Jesús. Parròquia de la Immaculada de Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona)

Santa Teresa de Jesús

Puix d'un serafí l'amor
us deixà l'ànima encesa:
Oh, seràfica Teresa,
abrandeu el nostre cor.

Donzelleta agraciada
sospireu pel cel empiri,
i aixecant-hi la mirada,
teniu ànsies de martiri,
i fugiu del món traïdor
d'un anhel tan sant empesa.

Del Carmel la cima bella
pugeu ferma i decidida,
radiant com una estrella
que heu de dar-li llum i vida.
Aviat sent l'escalfor
del foc sant que us té corpresa.
...
Serafí ferit d'amor,
de l'Espós diví, promesa:
Oh, seràfica Teresa,
abrandeu el nostre cor.


Parròquia de la Immaculada a Vilanova i la Geltrú
Foto: Cornelia Bohl Smolders


Comentaris