Goigs a la Mare de Déu del Toro. Es Mercadal (Menorca, Illes Balears)

Mare de Déu del Toro
Patrona de Menorca

Cantarem tots de bon grat
alabances a Maria.
Des del Toro, Verge pia,
beneïu nostre bisbat.

Uns frares de la Mercè
van trobar la vostra Imatge
en aquest polit paratge
que és caliu de nostra fe.
La troballa els encenia
fe, esperança i caritat.
...
Damunt Menorca, regnau,
Mare de Déu, Mare nostra!
Donau-nos a tots la vostra
benedicció de pau.
I que ens ompli l'alegria
de Jesús Ressuscitat.

Tots, idò, vos hem cantat
alabances, o Maria!
Des del Toro, Verge pia,
protegiu nostre bisbat.Uns altres Goigs a la Mare de Déu del Toro

Santuari de la Mare de Déu del Toro, al cim més alt de l'illa (358 m)
Foto: H T W Gay

Foto: Esther Mascaró

Foto: Esther Mascaró al Bloc Prova de Vida


Comentaris