Goigs a la Mare de Déu del Roser. Barberà de la Conca (Conca de Barberà, Tarragona)

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE ES VENERA A LA PARRÒQUIA DE BARBERÀ DE LA CONCA. ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

Mare de Déu del Roser de Barberà de la Conca

Vostres Goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria:
Puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent,
quan us féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que del cel us trametia
Déu el Pare, que volia
fóssiu Mare del Roser.
...
Gran delit us presentava
vostre Fill ressuscitat
amb cinc roses que portava
en les mans, peus i costat;
per les quals el Llucifer,
que de tants l'infern omplia,
fou robat en aquell dia
que florí el sant Roser.
...
Puix mostreu vostre poder
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.Imatge de la Mare de Déu del Roser que hi havia fins el 1936 (del segle XVI).
Foto: I. Sarró Brufau
Església parroquial de Santa Maria de Barberà de la Conca
Foto: Àngela Llop
La festa del Roser es celebra el primer dissabte del mes de maig, en honor de la Mare de Déu del Roser, Patrona de Barberà de la Conca.
La festa major del poble es celebra el penúltim dissabte d'agost.

.

Comentaris