Goigs a sant Josep. Encamp (Andorra)

GOIGS A LLAOR DEL PATRIARCA SANT JOSEP, VENERAT A LA PARRÒQUIA D'ENCAMP (ANDORRA), BISBAT D'URGELL.


Puix dels tresors del Senyor
l'Etern les claus us confia:
siau nostre protector,
Josep, espòs de Maria.

Nasquéreu afortunat
de la prole de David,
i abans ja santificat
i per l'Etern elegit
per guardar aquell tresor
amb què el món enriquiria.
...
Tant el Redemptor us ama
que ses gràcies teniu,
i a qui gràcia reclama,
gràcia li concediu;
mai no mor cap pecador
que us reclama en l'agonia.

Obriu el diví tresor,
gran sant, a qui en vós confia:
siau nostre protector,
Josep, espòs de Maria.


Història de la parròquia de santa Eulàlia d'Encamp i motiu de l'edició dels presents Goigs a sant Josep. Any 1993.

Església de Santa Eulàlia d'Encamp.
Foto: Josep Maria.


Comentaris