Goigs a la Mare de Déu de Vilanova. Formiguera (Capcir, França)

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE VILA-NOVA, DE MOLTA ANTIGUITAT TROBADA EN LA TERRA DE CAPSIR, NOVAMENT EXALTADA, Y SA CAPELLA PER SOS DEVOTS REPARADA.


Vostres Goigs ab alegria,
Cantam ab una veu nova,
Siau la nostra Advocada,
Maria de Vila-Nova.

En la Terra de Capsir,
Centenars d'anys han passat,
Que vostra Imatge descubrí
Un Toro en haber grapat
Cerca una Font molt fresca.
Qu'es cosa vella y nova.

De la Fe las persecucions,
Vostra Imatge habian ternida,
Y las pocas devocions
La tenian obscurida.
Al present vostres Devots
Vos donan honor y gloria.
...
Puix vos sou dels Pecadors
Mare, y gran Protectora,
Siau la nostra Advocada,
Maria de Vila-Nova.


Mare de Déu "vella" de Vilanova de Formiguera. Patrona del Capcir.
Foto: marmotton66

Pelegrinatge amb la Mare de Déu
Foto i més informació: marmotton66

Foto: marmotton66

Font propera a la capella. Foto: Jack ma

L'aigua bona y molt fresca
Que naix sota vostres peus,
Ne fa ben passar la Febre
A qui ne beu sens menyspreu;
Gran apetit ell recobra,
Qu'es cosa maravellosa
.

Capella de la Mare de Déu de Vilanova
Foto i més informació: chapellevilleneuve-capcir.org

Foto: jack ma


Comentaris

Publica un comentari a l'entrada