Goigs a la Mare de Déu de la Salut. Serra de Collserola, a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA SALUT, QUE ES VENERA EN LES FALDES DE LA MUNTANYA DE SANTA CREU DE OLORDE, EN LA CAPELLA DE LA SALUT, SOBRE UNA FÈRTIL SERRA.

Processó amb la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.
Foto: llobregatdigital.cat.

De nostres adoracions
a Vos rendim lo tribut:
oigau nostres oracions
Verge y Mare de Salut.

Vos del mon la salut sou
per voluntat del Etern,
ya per Vos aixafat fou
lo cap, del traidor serpent;
després el mon corromput
recobrà esplendor y vida;
amb justicia el mon vos crida
Verge y Mare de Salut.
...
En est temple en que os veneran
de temps antic Reina i Santa,
es la vostra bondat tanta
pe'ls fiels que en Vos esperan;
que sempre heu socorregut
al que devot vos implora:
sou en Santa Creu Senyora
Verge y Mare de Salut.
...
Glòria a Vos Verge divina
del mon remei conegut;
siau nostra medicina
Verge y Mare de Salut.Uns altres Goigs a la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Llobregat...

Interior de l'ermita de la Salut
Foto: Quimsedo.

Ermita de la Salut, al parc de Collserola i de la parròquia de Santa Creu d'Olorda.
Foto: Quimsedo.
Comentaris