Súpliques a la Mare de Déu dels Torrents. Correà, al municipi de L'Espunyola (Berguedà, Barcelona)

SUPLICAS PER PLUJA Á MARIA SANTÍSSIMA DELS TORRENTS, QUE SE VENERA EN LA SUA DEVOTA CAPELLA EN LO TERME DEL CINT, BISBAT DE SOLSONA.

Mare de Déu dels Torrents

Puix podeu remediar l' ansia
de tots los vostres sirvents;
deunos pluja ab abundancia,
Verge santa dels Torrents.

Habentvos Deu collocada
en tant alta magestat;
vol que siau Advocada
en nostra necessitat:
illumineu, Mare nostra,
los nostres enteniments.
...
Als Torrents prest vos baixaren
ab pura devoció,
per la fe, que en vos cobraren
los de aquesta població:
perque essent prop de las aiguas
benehisseu nostres bens.
...
En vostra ma está Señora,
la aygua, que necessitam:
per aixó, gran Protectora,
de bon cor vos suplicam,
que, si es voluntat de Deu,
regueu nostres aliments.
...
Poble del Cint y Comarca
sempre que á vos han vingut
pluja, pau, salut y gracia
sens tardansa han rebut,
dient; valeunos Maria,
ab confianza y fe ardents.
...


Mare de Déu dels Torrents
Foto i més informació:
Cartes i postals d'arreu

Santuari de la Mare de Déu dels Torrents a Correà.
Antigament, el santuari era sufragani de la parròquia de Sant Sadurní del Cint.
La Mare de Déu es troba des de fa anys a l'església parroquial de Sant Martí de Correà.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

La festa major de Correà, en motiu de la Mare de Déu dels Torrents, es celebra el segon diumenge de setembre. Al matí hi ha la Santa Missa i un pica-pica. Per la tarda, el popular "ball de l'esquella".

Església de Sant Martí de Correà, on es venera actualment la Mare de Déu dels Torrents.
Foto: Ajuntament de l'EspunyolaComentaris