Goigs a Sant Lleí (o Lliser, o Lleïr). Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS BISBE ST. LLEÍ, LOS QUALS SE CANTAN EN LA CAPELLA DE LA CASA DE LA PABORDIA, CONSTRUIDA EN LO TERME, Y PARROQUIA DE SANT PERE DE VILAMAJOR BISBAT DE BARCELONA. SE CELEBRA LA FESTA EN DITA CAPELLA Á 27 DE AGOST.

Sant Lliser, Lleí o Llleïr, bisbe.

Puix sou altre Cherubí,
y de Deu gran amador:
siau nostre defensor
gloriós Bisbe Sant Lleí.

Lleyda fou lo Solar noble
de vostre Sant Naixament,
y en Vilamajor atent
os venera tot lo Poble;
preciát de tal Protector,
y de tenirvos vehí.
...
Tota esta nostra comarca
troba en vostra protecció
consol en tota aflicció,
que á tots vostre amor abarca;
souli gran benefactor,
y ab ningú os mostrau mesquí.

Entre tanta maravella,
que vostre poder conté,
rebéu nostra viva fé
vuy en aquesta Capella;
gosarém del Cel lo honor,
si vos sou guia y camí.Ermita de Sant Lleí a Sant Antoni de Vilamajor. Antigament pertanyia a Sant Pere de Vilamajor com indica la capçalera dels Goigs.
Foto: Josep Xavier Sànchez.

Comentaris