Goigs a la Mare de Déu de la Consolació. Cercs (Berguedà, Barcelona)

GOIGS DEDICATS A LA MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ, QUE ES VENERA AL PRIORAT DE ST. SALVADOR DE LA VADELLA. PREMIATS EN EL CERTAMEN DEL SEMINARI DE SOLSONA 1925. MÚSICA DEL GRAN MESTRE MOSSÈN ROMEU, DE VICH.


Puig que'ls fills de la Vadella
en Vos troben protecció:
Siau sempre nostra estrella
Mare de Consolació.

Si foreu temps oblidada
no poguent-vos venerar,
ara del poble estimada
somrieu en vostre altar;
per ço en la vostra capella
tothom busca intercessió.
...
Consolació, suspiraren
tots els d'aquest Priorat
i'l tresor que desitjaren
en Vos amb goig han lograt;
per ço us cantan, Verge bella,
plens d'afecte i devoció.
...
Beneiu aqueixa terra,
consoleu al desvalgut,
deslliureunos de la guerra,
de les febres i l'aixut,
endolsiu mística abella
tot neguit del nostre cor.
Casa i ermita de la Consolació a començaments del segle XX
Foto: Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Ermita de la Consolació, en les instal·lacions de Carbons de B. (La Rodonella, Cercs).
Foto: Joel Marimon


Comentaris